Дубівська територіальна громада

Закарпатська область, Тячівський район

05.04.2024 14:00

Оголошено конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2024 рік

default-for-import.jpg

УМОВИ КОНКУРСУ 

на здобуття  стипендій Президента України

для молодих майстрів народного мистецтва

на 2024 рік

 

На виконання Указу Президента України від 27.09.2011 № 928 «Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва» Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2024 рік.

На здобуття стипендії висуваються громадяни України віком від 14 до 35 років - майстри народного мистецтва, творчість яких сприяє розвитку традиційного народного мистецтва на основі досвіду попередніх поколінь майстрів.

Пропозиції вносяться обласними, Київською міською державною адміністрацією, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і закладами освіти сфери культури.               

 

Документи на здобуття стипендій подаються до 28 червня 2024 року на електронну пошту n.bielousova@arts.org.ua, а саме:

- клопотання про призначення стипендії (лист за підписом керівника закладу культури або його заступника) у форматі PDF;

- заявка претендента (заповнена особисто) у форматі PDF, за формою, визначеною Держмистецтв (додається);

- кольорові фото творчих робіт в кількості 10 шт. (з обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів) у форматі JPG;

- копія документу, що посвідчує особу у форматі PDF;

- копія документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) у форматі PDF;

-  згода на збір та обробку персональних даних (заповнена особисто) у форматі PDF.

Кандидати–самовисуванці до 28 червня 2024 року подають  наступні документи:

- лист-мотивація, в якому викладаються підстави для отримання стипендії у форматі PDF;

- заявка претендента (заповнена особисто) у форматі PDF, за формою, визначеною Держмистецтв (додається);

- дві рекомендації від провідних майстрів народного мистецтва, складені в довільній формі у форматі PDF;

- кольорові фото творчих робіт у кількості 10 шт. (із обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів) у форматі JPG;

- копія документу, що посвідчує особу у форматі PDF;

- копія документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) у форматі PDF;

-  згода на збір та обробку персональних даних (заповнена особисто) у форматі PDF.

 

У разі відсутності можливості подати відповідні документи в електронному вигляді, їх необхідно надіслати поштою за адресою: 01001, м. Київ,
 вул. Б. Грінченка, 1, Держмистецтв.

 

Подання, внесені без дотримання вищезазначених вимог, а також після закінчення строку внесення, не підлягають розгляду членами Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва.

 

Претенденти на здобуття стипендій відбираються Комісією з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва.  Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями:

  • володіння художніми техніками народного мистецтва;

  • використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної творчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва;

  • використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини;

  • участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

  • участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.

 

Виплата стипендій провадиться  щомісяця  протягом  року, розмір якої становить для:

учнів професійно-технічних навчальних закладів - 600 гривень на місяць;

студентів коледжів, технікумів (училищ) - 800 гривень на місяць; 

студентів університетів, академій, інститутів - 1000 гривень на  місяць. 

Для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних або студентами вищих навчальних закладів, стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних  осіб. 

Стипендії можуть призначатися повторно, але не більше двох разів. 

 

Телефон для довідок: (044) 202 13 92, відповідальна особа – Бєлоусова Ніна Леонідівна.

 

 

ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА

на здобуття стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

 

Власне ім’я та прізвище претендента

 

__________________________________________________

Число, місяць, рік народження

 

__________________________________________________

Місце проживання (реєстрації)

 

__________________________________________________

Моб. тел. (____)__________________

 

Електронна пошта _________________________________

          учень

 

           студент

 

Найменування закладу освіти _______________________

клас/курс _________________________________________

спеціальність __________________________________

 

          маю вищу освіту

 

Найменування закладу освіти _______________________

спеціальність __________________________________

 

          працюю

 

Місце роботи, посада ______________________________

_________________________________________________

 

Участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Перелік творів (виробів), які подаються на здобуття стипендії

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Мета отримання стипендії (до 50 слів)

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Найменування організації, що здійснює висунення на стипендію (у випадку самовисування ставиться прочерк)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Прошу розглянути мою кандидатуру на засіданні Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у 2024 році.

 

________________________________                                          ___________________________

      (Власне ім’я та прізвище)         (підпис)